Behandlar genom KBT, Stödjande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Elevhälsan, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2002

Tar emot patienter på Svenska

Marita Hällgren är specialist i klinisk psykologi med neuropsykologisk inriktning.

Hon har arbetat med bedömning, behandling, personlighetsutredning, neuropsykologisk och neuropsykiatrisk utredning, gruppbehandling av neuropsykiatriska tillstånd, utredningar av neurologiska sjukdomar (t.ex. demens) samt med forskning och utveckling.

I dag arbetar Marita som behandlare på en privat mottagning i Göteborg samt inom psykiatrisk specialistvård.

Marita använder sig främst av KBT, kognitiv beteendeterapi. Hon välkomnar klienter som söker hjälp för bl.a. trauma/PTSD, stress, utmattning, kriser och relationsproblem (se även faktarutan för fler kompetensområden).