Behandlar genom KBT, Stödjande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Elevhälsan, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2002

Tar emot patienter på Svenska

Marita är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi med inriktning mot neuropsykologi. Marita har erfarenhet av att arbeta med psykologisk bedömning och behandling, personlighetsutredning, neuropsykologisk och neuropsykiatrisk utredning. Hon har även arbetat med gruppbehandling av neuropsykiatriska tillstånd. Marita erbjuder psykologisk behandling på privat mottagning i Göteborg utöver videosamtal på Mindler och arbetar även inom psykiatrisk specialistvård. I psykologisk behandling arbetar Marita med trauma/PTSDdepression och ångeststress– och utmattningsrelaterad problematik, kriser och relationsproblem. Marita har även erfarenhet av neuropsykologisk utredning av neurologiska sjukdomar som bland annat demens samt har arbetat med forsknings- och utvecklingsarbete.