Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Primärvård, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Svenska

Marie är legitimerad psykolog sedan 2013. Marie valde att utbilda sig till psykolog då hon har ett stort intresse för att hjälpa och se personer utvecklas samt att hitta balans och glädje i vardagen. Marie tycker det är spännande att se på de olika valen vi gör i livet, varför vi gör dem och vad som formar oss att blir dem vi blir.

Marie har tidigare arbetat med skolhälsovård, primärvårds behandling och kommer senast ifrån företagshälsa där uppdraget varierar från att stötta chefer, ha stödjande samtal, utveckling, handledning med mera. Hon har vana att arbeta med olika typer av tillstånd som relationsproblem/anknytningsproblematik, medberoende, fysiskt och psykisk misshandel, depression, stress- och utmattningssyndrom, ångesttillstånd, livskriser, livsstilsförändringar, Existentiella frågor och personlig utveckling med mera. Marie arbetar både med PDT (Psykodynamisk terapi) och kognitiv beteende terapi, Act samt arbetar även med mindfulness.