Behandlar genom KBT, DBT, Föräldrastöd

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Primärvården, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Maria har arbetat som psykolog inom primärvården samt inom barn – och ungdomspsykiatrin och har erfarenhet av att arbeta med ångest och nedstämdhet, panikattacker och rädslor, ångest kopplat till mat och kropp, social fobi/social isolering, relationssvårigheter/ensamhet samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria har även erfarenhet med familjerelaterade problem eller problem relaterade till föräldraskapet och erbjuder föräldrastöd.

Marias drivkraft är att hjälpa individen att förstå sig själv, sina känslor, tankar och beteenden och därmed kunna påverka sitt mående, liv och vardag i större utsträckning. ”Det ska vara lätt för alla att få prata med en psykolog, för sig själv eller som förälder”, säger Maria.