Behandlar genom KBT

Legitimerad psykolog sedan 2020

Tar emot patienter på Engelska, Holländska, Svenska

Marcella är legitimerad psykolog med erfarenhet av att jobba med barn och vuxna i både Sverige och Nederländerna. Tidigare arbetsplatser innefattar vuxenpsykiatrin samt mödra- och barnhälsovården. Hon är van att möta patienter från olika länder och bakgrunder. Marcella erbjuder samtal för ångest, depression, stress, utmattning samt föräldrastöd.

För Marcella är ett gott samarbete extra viktigt i terapin. Tillsammans skapar hon med patienten en personlig plan som följs upp under behandlingens gång. Genom olika uppgifter med fokus på tankar, känslor och beteenden får patienten stegvis nya verktyg att använda sig av i sin vardag.

Marcella erbjuder terapi på svenska, engelska och holländska.