Tidigare arbetslivserfarenhet: Psykiatri, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Norska, Svenska

Maja Grafström Ludvigsen har arbetat med utredning och behandling av vuxna och med stöd till personer med olika typer av funktionsvariationer. Hon har erfarenhet av att arbeta med stressrelaterad problematik, sömnproblem och att föreläsa kring psykisk ohälsa. Från arbetet i grundskolans elevhälsa har hon erfarenhet av samtal, utredningar och bedömningar av barn och ungdomar samt samverkan mellan familj, skola och övriga vårdgrannar.

Maja tycker om att träffa människor i olika åldrar och livssituationer och tillsammans med dem arbeta för förändring utifrån deras förutsättningar och kontext.

Hon är extra intresserad av sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa samt att arbeta med känslor ”eftersom de ger oss viktig information om hur vi har det eller vad vi behöver”, säger hon.