Behandlar genom KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Magnus Hedén är legitimerad psykolog utbildad vid Lunds Universitet där han tog examen 2016. Han har utbildning inom en rad terapeutiska metoder men föredrar kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande/coachande samtal för att underlätta konkreta och varaktiga levnadsförändringar hos sina klienter.

Magnus har stor behandlingserfarenhet inom bland annat social fobi, oro/ångest, relationsproblematik, tvång, unga vuxna, depression/nedstämdhet, traumabearbetning och ADHD/ADD. Efter flera år inom psykiatrin har han också kunskap runt mer komplex diagnostik och neuropsykiatriskt utredningsarbete.

Magnus har tidigare arbetat med bland annat riskanalys och projektledning. Erfarenheten av att möta människor från väldigt skilda livs- och yrkesområden tror han bidrar till en större ödmjukhet och lyhördhet som behandlare.