Tidigare arbetslivserfarenhet: Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Madeleine Johansson har flera års erfarenhet av att jobba med ett brett spektrum av mild till svår psykisk ohälsa. I behandling arbetar hon främst utifrån KBT och vidareutvecklingar däri. Med betoning på det goda och empatiska samarbetet med patienten, välkomnar hon samtal för bättre psykisk hälsa.