Behandlar genom ACT, DBT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Föreläsning, IKBT, Organisations psykologi, Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2016

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Louise tog sin psykologexamen från Uppsala universitet 2015, gjorde sin PTP på på Karolinska och Akademiska sjukhusen. Hon fick sin legitimation 2016. Sedan psykologexamen har Louise arbetat med DBT och KBT inom psykiatrin i Stockholm och Uppsala. Hon har inom psykiatrin framförallt arbetat med suicidnära personer med emotionell instabilitet samt personer med ångestproblematik. Numera arbetar hon på en vårdcentral där hon möter personer med många olika problem, t ex stress, utmattning, depression och relationssvårigheter. Louise arbetar också med internetbehandling, rehabiliteringsfrågor och organisationsförändringar.

För Louise är det viktigt att du får den hjälp du behöver när du behöver den. Hon tror att psykologisk behandling är mest hjälpsam när du behöver den som mest. Hon strävar efter att tillsammans med dig hitta strategier som hjälper dig att både förstå och hantera det som du vill ha hjälp med.

En stor del av Louises liv tas upp av hennes intresse för hundar. I dagsläget tränar och tävlar hon i framförallt lydnad med sina två tollare Billie och Onyxia.