Behandlar genom ACT, DBT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Föreläsning, IKBT, Organisations psykologi, Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2016

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Louise Lind har tidigare arbetat inom psykiatrin, främst med självmordsbenägna patienter med emotionell instabilitet och med personer med ångestproblematik. I dag jobbar hon på vårdcentral, samt med rehabiliteringsfrågor och organisationsförändringar.

Hon använder sig av KBT, ACT (Acceptance and Commitment Therapy, en modern form av KBT med inslag av mindfulness) samt DBT (en effektiv terapi för emotionellt instabil personlighetsstörning, s.k. borderline)
I sina behandlingar strävar Louise efter att gemensamt hitta strategier som hjälper klienten att både förstå och hantera det som hen vill ha hjälp med.

Louise har ett stort hundintresse och tävlar och tränar i lydnad med sina två tollare.