Behandlar genom KBT, ACT, DBT, Föräldrastöd, Parterapi

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Elevhälsan, IKBT, Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Louise har ett starkt intresse för hur nervsystemet aktiveras av otrygghet och hur gamla mönster (hjärnkopplingar) blir aktiverade för att ge någon slags förklaringsmodell för vad som händer. Louise fokus handlar om att stödja de människor hon jobbar med att hitta inre trygghet, inre resursers och även yttre resurser, för att kunna agera utifrån denna trygghet, eftersom så länge vi agerar, eller reagerar, utifrån otrygghet handlar livet alltid om att få kontroll på det som känns okontrollerbar.

Louise är legitimerad psykolog både i Sverige och Storbritannien. Louise har många års erfarenhet inom öppenvården i Storbritannien och barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige, samt skolans värld. Hon har har träffat många människor som lider med ångest, depression, trauma, relationssvårigheter och känsloregleringsproblematik. Hon jobbar utifrån olika kognitiva modeller, så som traditionell KBT, DBT, mindfulness, schematerapi, samt har Louise fördjupat sig i interpersonell neurobiologi.

När Louise inte jobbar på Mindler, jobbar hon i privat mottagning och bloggar.