Behandlar genom KBT, ACT, Föräldrastöd

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Mödravård/BVC

Legitimerad psykolog sedan 2020

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Lisa är legitimerad psykolog med erfarenhet från mödrabarnhälsovården samt barn- och ungdomspsykiatrin. Hon är van att möta människor i olika åldrar och situationer i livet.

För Lisa är relationen mellan psykolog och patient viktig då denna lägger grund för trygghet och gott samarbete vilket är viktigt för ett gott behandlingsresultat. Varje behandling utformas efter patientens problematik och förutsättningar. Teman som tankar, känslor och livsprocess är vanliga under kontakten.

Lisa är integrativt skolad vilket innebär att hon är insatt i flera olika behandlingsformer såsom KBT, existentiell och psykodynamisk terapi. På Mindler arbetar hon med tredje vågens KBT såsom ACT och CFT.