Behandlar genom KBT, ACT, Föräldrastöd

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP

Legitimerad psykolog sedan 2011

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Lisa Georén har arbetar inom Barn- och ungdomspsykiatrin sedan 2011; som klinisk psykolog, teamledare och biträdande enhetschef. Hon har också arbetat som konsult och genomfört skolpsykologiska utredningar i eget bolag. Hon utgår från KBT och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) för att tillsammans med klienten åstadkomma förändringar i den riktning som önskas. Lisa brinner särskilt för barns hälsa och utveckling och är specialiserad inom neuropsykologi – med fokus på ADHD, Autismspektrumtillstånd och Intellektuell begåvning.