Behandlar genom KBT, ACT, Föräldrastöd

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2011

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Lisa Georén har arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin i 8 år; som klinisk psykolog, teamledare och biträdande enhetschef. Hon utgår från KBT och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) för att tillsammans med klienten åstadkomma förändringar i den riktning som önskas. Lisa brinner särskilt för barns hälsa och utveckling och är specialiserad inom neuropsykologi – med fokus på ADHD, Autismspektrumtillstånd och Intellektuell begåvning.