Behandlar genom ACT, KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Organisation, Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2008

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Linus är psykolog sedan 11 år och har lång erfarenhet av stress/utmattning, relationella problem, ledarutveckling, depression, ångest, självkänsla och höga krav. Han arbetar med KBT och ACT, vilket ofta handlar om att hjälpa patienter att kartlägga vad som är viktigt i livet, hantera tankar, känslor och hinder samt stärka relationer.