Behandlar genom KBT, Föräldrastöd

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Organisation, Primärvård, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2011

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Linda Rosqvists erfarenhet som psykolog innefattar både individ, grupp och organisation. Linda har arbetat med neuropsykiatri, social färdighetsträning, föräldrastöd, grupper, terapier, handledning, konsultation och ledarskapscoachning.

Linda började som terapeut på en klinik i Los Angeles 2006. 2011 legitimerades Linda som psykolog i Sverige och har samlat på sig lång klinisk erfarenhet inom BUP, på vårdcentral samt inom skolan med fokus på hälsofrämjande/ förebyggande insatser och organisatoriska förändringsuppdrag.

Som KBT-psykolog sätter Linda värde vid att försöka hitta konkreta mål och att jobba med konstruktiv feedback. Ledande är att alltid försöka vara flexibel och inkännande samt tydlig i kommunikationen.