Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2016

Tar emot patienter på Engelska, Norska, Svenska

Lina är legitimerad psykolog sedan 2016 och har utbildning inom både kognitiv beteendeterapi (KBT) samt psykodynamisk terapi (PDT). Hon har huvudsakligen arbetat med KBT inom primärvården vilket innefattar bedömning, utredning samt behandling av vuxna och unga vuxna. Lina Bratt har erfarenhet av att arbeta med patienter både individuellt och med grupper. Hon har också samarbetat i team med andra yrkeskategorier inom primärvården mot smärtpatienter inom multimodal smärtbehandling (MMS).

Lina lägger stort värde i att personerna hon möter skall känna sig sedda och respekterade i samtalen med henne som behandlande psykolog.

Genom ett empatiskt förhållningssätt hoppas hon lägga grunden för tillitsfullt samarbete för att personen skall våga att öppna upp och orka möta de varierande individuella utmaningarna som en kbt-behandling kan innebära.