Behandlar genom ACT, DBT, KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2011

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Lina har jobbat i psykiatrin med personer med depression, bipolärt syndrom, känslomässig instabilitet, suicidalitet, ätstörningar och olika typer av ångest, såsom PTSD och tvångssyndrom. Hon är legitimerad psykolog och psykoterapeut och arbetar med KBT, ACT (Acceptance and Commitment Therapy, en modern form av KBT med inslag av mindfulness) samt DBT (en effektiv terapi för emotionellt instabil personlighetsstörning, s.k. borderline).

Lina gillar att klura ut lösningar tillsammans med klienten, gärna kring problem med relationer och känslor. Ett särskilt intresse finns också för återhämtning efter stress med hjälp av medveten närvaro (mindfulness) i naturmiljö.