Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Svenska

Liam Wang har som tidigare psykolog på vårdcentral erfarenhet av rådgivning och behandling av bland annat ångest, oro, stress, nedstämdhet och sömnbesvär. Hans behandlingsmetoder innefattar KBT och ACT med inslag av mindfulness och självmedkänsla.

Det som driver Liam i hans arbete är hans önskan att hjälpa människor till förändringar för ett rikare och mer meningsfullt liv.