Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Svenska

Liam arbetar med bland annat ångest, oro, stress, nedstämdhet och sömnbesvär. En behandling med Liam kan exempelvis innebära KBT eller ACT med inslag av mindfulness och självmedkänsla. Så långt det är möjligt anpassar han behandlingen efter dina behov och önskemål.