Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Organisations psykologi, Primärvård, Privat mottagning

Legitimerad psykolog sedan 1984

Tar emot patienter på Svenska

Lars har lång erfarenhet av att göra en bedömning/kartläggning inför en behandling.

Han är legitimerad psykolog och behandlar psykisk ohälsa p.g.a. aktuella och svåra frågor i privatliv eller i en arbetssituation. Då kan ett behandlingsstöd i samband med långvarig stress eller krisstöd vid en krisreaktion vara värdefullt.

Arbetsmetoder kan innebära KBT, ACT (Acceptance and commitment therapy), Krishantering eller Motiverande/ stödjandesamtal

Genomför behandlingar i samband med Ångest/oro, Sömnproblem, Stress, Utmattningssyndrom, Relationsproblem, Panikångest, Depression och Fobier.

Tidigare arbetslivserfarenhet från företagshälsovård och primärvård samt privat mottagning med en inriktning för chefer och organisationer. Arbetat som legitimerad psykolog under flera decennier.