Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Kristoffer Säfström är legitimerad psykolog och har tidigare erfarenhet inom företagshälsovård och psykologiskt behandlingsarbete på en privat mottagning med inriktning på beteendepsykologi och kognitiv beteendeterapi (KBT) med inspiration från Acceptance and commitment therapy (ACT).

Kristoffer träffar oftast personer som haft utmaning med utmattning/stress, ångest/oro samt depression och nedstämdhet. Han arbetar även med fobier, panikångest, social ångest, hälsoångest, sömnstörning, enklare tvångssyndrom (OCD) samt möter människor med livsproblem såsom relationssvårigheter eller sorg etc.

För Kristoffer är det viktigt att du och han har en god allians – ett bra samarbete där vi båda jobbar för att göra din situation så bra som möjligt. För Kristoffer är det viktigt att det ni gör i terapirummet har evidens. KBT är en bred och vetenskapligt stabil terapimetod som hjälper för alla typer av psykisk ohälsa. I KBT fokuserar vi mycket på här och nu.

Vi kommer fokusera en hel del kring dina beteenden samt prata om dem i relation till dina tankar och känslor. KBT är en terapiform där du är aktivt deltagande. Tillsammans arbetar du och jag ihop för att lösa dina utmaningar.