Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Organisation, Primärvården, Skola

Legitimerad psykolog sedan 1996

Tar emot patienter på Svenska

Då Katarina Uhlin gjorde sin första tjänst som skolpsykolog insåg hon att hon var särskilt intresserad av att handleda och utveckla människor i arbetslivet. Hon har lång erfarenhet av organisationspsykologi, särskilt chefs- och ledarstöd. Katarina har även arbetat på vårdcentral och utbilda, hållit föreläsningar inom psykisk hälsa.

Katarina arbetar med KBT som grund med inslag av positiv psykologi där man arbetar med styrkor och det som fungerar, motiverande samtal och emotionell intelligens. Hon anpassar behandlingsupplägget till dig och är generös med att ge dig kunskap och livsverktyg.