Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2016

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Karolina Pleijel har under de senaste åren jobbat med patienter med utmattning eller patienter med någon form av långvarig smärta. Fokus i terapin har då varit (till exempel) stresshantering, brist på återhämtning, medveten närvaro och acceptans, olika former av ångesttillstånd och nedstämdhet. Karolina har sen tidigare erfarenhet av barn och ungdomspsykiatrin. Då jobbade hon med utredningar av ADHD, ADD och autismspektrumtillstånd, samtal och gruppbehandling med unga personer med självskadebeteenden, ångest och depression och handledning av personal inom barnahälsovård. Innan Lina blev psykolog jobbade hon under flera år som skötare i slutenvårdspykiatrin och har en god kunskap om olika psykiatriska tillstånd och sjukdomar. Hon jobbar även med ACT (Acceptance and Comittment Therapy) en modern vidareutveckling av KBT – ”tredje vågens KBT” – med inslag av mindfulness. Lina brinner särskilt för att hjälpa människor att ta steg mot ett liv med en tydligare riktning och mening och där tillstånd som ångest, smärta och nedstämdhet styr vardagen i mindre utsträckning.