Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2012

Tar emot patienter på Svenska

Karin Klingfors har mångårig erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete inom den privata sektorn med behandling av stressrelaterad ohälsa, utmattningsproblematik, depressioner, sömnproblem, krisstöd och olika former av ångestproblematik. Vidare har hon arbetat inom specialistteam med bedömning och utredning av barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. Karin har också erfarenhet av familjerådgivning och parterapi. Hon är blivande specialist inom klinisk vuxenpsykologi och är utbildad handledare med KBT-inriktning. Karin har också erfarenhet av att jobba tillsammans med arbetsgivare i rehabiliteringsärenden.