Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvården, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2011

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Karin Kali Andersson har jobbat på smärtrehab, i eget företag och på vårdcentral. Hon blandar mer tankebaserade metoder inom KBT och ACT, med att uppleva känslor i stunden och skapa acceptans och mod till förändring. Självmedkänsla är en viktig bit som kommer upp i de flesta behandlingar. Kali har också erfarenhet av arbete med med vestibulit/samlagssmärtor och sexuell lustproblematik i relationer. Nu jobbar hon sedan tre år tillbaka på klimatpsykologerna och är medförfattare till boken Klimatpsykologi (Natur & Kultur). Kali är miljöaktivist och tycker om att använda sina psykologikunskaper för att skapa förändring även på på samhällsnivå.