Behandlar genom KBT, Stödjande samtal, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Kajsa är legitimerad psykolog med en särskild kompetens inom arbete med stress och utmattning, en kompetens som hon erhållit via sitt arbete med specialistvård av utmattningssyndrom. Kajsa har varit med i TV och radio samt föreläst om stress och utmattning. Hon har också arbetat på vårdcentral och har därmed fått en bred erfarenhet av att träffa patienter med besvär av bland annat oro/ångest, fobier, nedstämdhet, sorgeprocesser, sömnsvårigheter, livskriser och livsomställningar.

Kajsa arbetar med KBT (kognitiv beteende terapi) och använder sig i sin behandling oftast av tekniker och verktyg från ACT (acceptance and commitment therapy) – en nyare gren av KBT. Vi har dock alla våra unika utmaningar och Kajsa anpassar därför sin behandling efter den människa hon möter i varje samtal.

Kajsa vill hjälpa sina patienter där de är just nu och på det sätt som passar just dem bäst. Livet är inte alltid så lätt och vi behöver alla hjälp då och då att hitta vår riktning. I ett tryggt samarbete med lagom stora utmaningar hoppas Kajsa att hon och du ska kunna hitta en gemensam väg framåt som är mer i den riktning som du önskar dig i livet.