Tidigare arbetslivserfarenhet: Elevhälsan, Företagshälsa, Organisations psykologi, Primärvård, Privat mottagning

Legitimerad psykolog sedan 2005

Tar emot patienter på Engelska, Norska, Svenska

Kaisa Hope utbildade sig till psykolog i London. Därefter har hon arbetat inom förskolan och skolan, inom företagshälsovården, som projektledare samt som utvecklare av begåvnings- och minnestester. I dag jobbar hon inom mödra- och barnhälsovården.

Kaisa använder sig av många olika verktyg, bl.a. KBT, IPT (interpersonell psykoterapi, en behandling med särskilt fokus på relationer) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy, en modern form av KBT med inslag av mindfulness).

Kaisa har föreläst om kris, trauma, stresshantering och kommunikation. Hon erbjuder chefsstöd, coachning och individfokuserade samtal.

Hon har ett särskilt intresse för följande behandlingsområden: känslomässig försummelse, komplex PTSD, parrelationer och självkänsla.