Behandlar genom Föräldrastöd, KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2012

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Julie är legitimerad psykolog sedan 2012. Hon har jobbat med utrednings-och behandlingsarbete inom barn-och ungdomspsykiatrin och på vårdcentral. Sedan några år tillbaka bor Julie i Kalifornien och bedriver en psykologmottagning online.

Julie har stor erfarenhet av att jobba med tvångssyndrom, beteendeberoenden, trauma och självkänsla. Hon har på senare tid fördjupat sig inom området relationsproblem/olycklig kärlek samt problem kopplat till familjebildande.

Utöver kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT) arbetar Julie med affektfokuserad psykoterapi, en metod där man fokuserar på de känslor (affekter) som uppstår under samtalet.

Valet av behandlingsform baseras på patientens önskemål samt forskning gällande vilken behandlingsform som bedöms ha bäst effekt på problematiken i fråga.

Många tycker att det är ovant, kanske till och med skrämmande, att öppna sig och lita på en främmande människa. Julies fokus ligger därför framförallt på att skapa en relation där du som patient känner dig trygg och bekväm nog att prata om och utforska tankar, känslor och erfarenheter som du kanske aldrig tidigare vågat dela med någon.

Varmt välkommen att boka en tid!