Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Elevhälsan, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2012

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Baserad i Skåne

Josefine är legitimerad psykolog med erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med vuxna, barn, par och familjer. Hon har tidigare jobbat inom skola, mödra-och barnhälsovård, psykiatri och nu senast vid en privat psykoterapimottagning. Hon är därmed van att möta och behandla en rad olika typer av frågeställningar och problem som personer söker hjälp för. Som psykolog vill hon stödja individen till att utvecklas, öka sin medvetenhet om sitt fungerande och hitta nya och mer hjälpsamma förhållningssätt att agera utifrån. Josefine har även en magisterexamen i utvecklingspsykologi och fördjupad kunskap om anknytning, relationer och psykisk hälsa under graviditet och småbarnstid. Hon driver en egen verksamhet, Living in attunement, där hon erbjuder kurser, retreats och coachning. Utifrån hennes stora intresse  att förebygga psykisk ohälsa och inspirera till en hållbar livsstil.

Josefine är utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT).

Förutom sedvanlig KBT använder hon sig av en variant av KBT som heter Acceptance and commitment therapy (ACT). Metoden har existentiella inslag och man utforskar vad som är viktigt och betydelsefullt för klienten. Samtidigt som man övar på att förhålla sig till sina tankar, känslor och upplevelser på ett mer flexibelt, öppet och accepterande sätt. Josefine jobbar även utifrån Compassionfokuserad terapi. Här ligger fokus på att bygga upp en inre trygghet för att öka förmåga till att möta obehag, rädslor, skam, självkritik och ilska med större förståelse och medkänsla. Både i ACT och Compassionfokuserad terapi övar och prövar vi nya förhållningssätt tillsammans under sessionen. Övningar och tekniker som du sedan kan fortsätta att praktisera på egen hand i din vardag.