Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Elevhälsan, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2012

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Josefine Yrjans har arbetat inom skola, mödra- och barnhälsovård, psykiatri samt vid en privat psykoterapimottagning.

Hon har även särskild kompetens inom anknytning och relationer samt psykisk hälsa under graviditet och småbarnstid.

I dag driver hon en egen verksamhet där hon erbjuder kurser, retreats och coachning.
Josefine använder sig av KBT, psykodynamisk terapi, Acceptance and Commitment Therapy och compassionfokuserad terapi.

ACT är en metod där klienten utforskar sina viktigaste livsvärderingar samt övar sig i ökad acceptans. I CFT bygger man upp en inre trygghet för att kunna möta svåra känslor med större värme och förståelse.

Josefine brinner för att förebygga psykisk ohälsa och inspirera till en hållbar livsstil.