Behandlar genom KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Svenska

Josefine Skog har mångårig erfarenhet av bedömning och behandling vid en specialistpsykiatrisk mottagning för tvångssyndrom och relaterade tillstånd såsom dysmorfofobi, dermatillomani, trikotillomani och samlarsyndrom. I samband med detta arbete har hon arbetat med behandling i olika former med fokus framförallt på verktyg som exponering med responsprevention. Josefine har bred erfarenhet av behandling vid komplex samsjuklighet såsom neuropsykiatrisk problematik.

Josefine har också erfarenhet (inom psykiatrin) av behandling av depression och ångesttillstånd såsom social fobi, paniksyndrom och generaliserat ångestsyndrom. Hon har inom ramen för ett forskningsprojekt arbetat med att utveckla och behandla personer med ADHD med hjälp av en kombinerad KBT och DBT-behandling via internet.

Josefine brinner för att nå ut med vård av hög kvalitet till så många personer som möjligt. Fokus i behandlingen är vanligen att identifiera svårigheter och introducera nya strategier för att på så vis stärka personer till att självständigt kunna hantera svårigheter i livet och att bli sin egen KBT-terapeut.