Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Jonna Jurefors är legitimerad psykolog med erfarenhet från BUP och habilitering. Hon har bred erfarenhet av bedömning, utredning, behandling och stöd till personer med olika funktionsvariationer, ångest/oro, nedstämdhet/depression, relationssvårigheter och känsloregleringsproblematik. Hon har arbetat med både barn och vuxna och har vana av neuropsykiatriska utredningar.

Som psykolog är Jonna lugn och engagerad. Hon är mån om att skapa ett tryggt samarbete där ni kan utforska det som just du brottas med. Jonna arbetar främst genom KBT – tillsammans sätter ni upp mål för behandlingen och arbetar med tankar, känslor och handlingsmönster för att skapa en positiv förändring. Hennes mål som psykolog är att bidra med nya perspektiv och att du ska utveckla färdigheter som ger dig nya sätt att hantera dina svårigheter.