Behandlar genom KBT, ACT

Legitimerad psykolog sedan 2016

Tar emot patienter på Engelska, Finska, Svenska

Jonna Ekman är legitimerad psykolog sedan 2016 och är utbildad i både KBT och psykodynamisk terapi. Hon har tidigare arbetat på vuxenpsykiatrin med bedömning, psykologisk behandling samt med neuropsykiatriska utredningar. Hon har flerårig erfarenhet av behandling av bland annat depression, ångest, utmattning och trauma. På Mindler arbetar Jonna främst med ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en vidareutveckling av KBT med inslag av mindfulness. Hon är även intresserad av existentiella och relationella terapiformer. Jonna anpassar varje behandling efter patientens specifika problematik och livssituation. Hon är övertygad om att en god relation mellan psykolog och patient är avgörande för en lyckad terapi. Jonna är född och uppvuxen i Finland och talar flytande finska.