Tidigare arbetslivserfarenhet: Elevhälsan, Kriminalvården, Organisations psykologi, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2012

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Jonathan Eliasson har en integrativ psykologutbildning från Örebro universitet, vilket ger honom god kunskap om olika terapeutiska inriktningar. Han har arbetat inom öppenpsykiatrin, BUP och rättspsykiatrin. Sedan sju år är han anställd vid Statens institutionsstyrelse (SIS).

Jonathan har en fördjupningsutbildning i Motiverande samtal, certifiering för att utbilda inom Traumamedveten omsorg och flertalet utbildningar inom KBT bakom sig. Han studerar just nu för att bli specialist inom klinisk psykologi.

Jonathan har mött klienter med många sorters utmaningar och funktionsvariationer. Det har gjort honom skicklig på att etablera samarbete och tillsammans med klienten skapa individanpassade behandlingar. Jonathan är lyhörd, rak och tydlig.