Mindler använder sig av cookies för att ge dig som användare en bättre upplevelse. Läs mer här.Jag samtycker

Tidigare arbetslivserfarenhet: Elevhälsan, Kriminalvården, Organisations psykologi, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2012

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Baserad i Forshaga

Arbetslivserfarenhet
Jonathan är legitimerad psykolog efter att ha studerat en integrativ utbildning vid Örebro universitet. Det innebär att han har god kunskap om psykologins olika skolningar. Han har erfarenhet ifrån att ha arbetat inom öppenpsykiatrin, barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och rättspsykiatrin. Han arbetar sedan sju år tillbaka inom Statens institutionsstyrelse (SiS) där hans arbete går ut på att bedöma, utreda och genomföra terapier med klienter samt handleda personalgruppen. Jonathan har även chefserfarenhet ifrån myndigheten.

Utbildningar
Jonathan har bland annat en fördjupningsutbildning i Motiverande samtal (MI), certifiering för att utbilda inom Traumamedveten omsorg och flertalet utbildningar som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Han är under utbildning för att bli specialist inom klinisk psykologi.

Psykologrollen
Jonathan är van att arbeta med personer med olika problemområden, funktionsvariationer och problemtyngd. Det har lett till att han är skicklig på att bygga allians där samarbete genomsyrar arbetet och gemensamt läggs en individanpassad behandling upp utifrån klientens behov och förutsättningar. Som psykolog är Jonathan lyhörd inför klientens önskemål samt rak och tydlig i sin kommunikation.