Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Elevhälsan, Primärvården, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Svenska

Johanna Lindegaard är legitimerad psykolog sedan 2018 och har erfarenhet av arbete både inom primärvården och specialistpsykiatrin. Parallellt med arbetet på Mindler arbetar hon även deltid inom vuxenpsykiatrin i Norrköping, där hon arbetar med både behandling och utredning av personlighets- och/eller neuropsykiatrisk problematik.

Johanna har ett stort intresse för psykologisk behandling och framförallt compassionfokuserad terapi, vilket ofta genomsyrar de flesta behandlingar. I compassionfokuserad terapi ligger fokus på att hitta ett mer medkännande förhållningssätt till sig själv och till svåra känslor och tankar.