Behandlar genom KBT, Stödjande samtal, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Elevhälsan, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Baserad i Linköping

Johanna Lindegaard är legitimerad psykolog sedan 2017. Hon har tidigare arbetat inom Specialist psykiatrin och Elevhälsan.