Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Förändringsledning, Stress, Utmattning

Legitimerad psykolog sedan 2014

Tar emot patienter på Svenska

Johanna är legitimerad psykolog med erfarenhet inom klinisk psykologi samt organisationspsykologi. Hon arbetar med KBT, ACT samt MBT. Johanna ser till att vara i kontakt med sina personliga grundläggande värderingar och utifrån dem skapa en riktning som en viktig utgångspunkt för ett meningsfullt liv.