Behandlar genom KBT, Föräldrastöd

Legitimerad psykolog sedan 2006

Jesper Dagöö är utbildad vid Stockholms universitet och har arbetat med KBT både inom offentlig och privat vård utifrån alla tre delar av KBT; beteendepsykologi, kognitiv psykologi och den så kallade tredje vågen inom KBT som bland annat innefattar ACT, Acceptance and Commitment Therapy.

Sedan legitimeringen 2006 har Jesper utöver detta arbetat med organisationspsykologi och deltagit i och varit projektledare för studier om digitalt förmedlad psykologi, bl a studier om social fobi, stress och talängslan. Jesper är särskilt nyfiken på hur man med hjälp av digital teknologi kan hjälpa människor i deras vardag.