Behandlar genom KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Organisation, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Jenny Ringdal har tidigare arbetat med livsomställningar i karriär och relationer, samt frågeställningar kring självkänsla, svåra känslor och självbild som påverkar balansen i livet. Hon har även anlitats som föreläsare inom stress, kreativitet och adhd, samt arbetat ett flertal år som kolumnist inom området för unga kvinnors sexualitet och relationer.

Jenny använder KBT på ett individuellt och pedagogiskt vis, med inslag av mindfullness och neuro-pedagogik, att förstå vilka mekanismer i hjärnan som ligger bakom beteenden och känslor. Hon använder gärna praktiska övningar, modeller och exempel, och fokuserar mycket på att samarbeta med dig som klient kring att återerövra känslan av egenmakt.

Jenny arbetar med värme, öppenhet och humor. Hon jobbar gärna nära dig som klient med tuffa känslor och svåra livsval, med ett starkt fokus på att bygga upp självtillit och gränser för att kunna göra de förändringar som behövs för en gladare och mer balanserad tillvaro.