Behandlar genom KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tar emot patienter på Svenska

Jenny Kling är legitimerad psykolog sedan 2010. Hon är van att stötta individer vid olika utmaningar i livet som påverkar den psykiska hälsan med t.ex. nedstämdhet, sömnbesvär eller ökad oro och ångest. Utöver Mindler arbetar Jenny inom företagshälsa och hon har särskilt stor erfarenhet av behandling av stressrelaterade besvär och utmattning, vilket hon även föreläst och hållit utbildningar om. Tidigare har Jenny arbetat inom olika former av psykiatrisk vård, bland annat neuropsykiatri. Jenny arbetar utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi) och inspireras av ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en modern vidareutveckling av KBT. Vid arbetet med klientens beteendeförändringar använder hon motiverande samtal (motivational interviewing, MI) som metod. Ofta kan även mindfulness vara ett viktigt inslag.