Har kompetens inom: ADHD, ADD

Behandlar genom KBT

Legitimerad psykolog sedan 2002

Jennie är utbildad vid Umeå Universitet och har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2002. Hon har bland annat arbetat på en klinik specialiserad på stress-och utmattningsproblematik därefter med arbetslivsinriktad rehabilitering och svårigheter relaterade till klienters yrkesliv. Hon har arbetat mycket med oro, ångest, nedstämdhet, depression, stress, utmattning och klienter som överpresterar eller upplever att de har svårt att sätta gränser. Hon har även arbetat med ADHD/ADD-problematik och hur klienten kan få en mer fungerande vardag och yrkesliv.

Drivkraften i hennes arbete är att identifiera det eller de problem klienten lider av samt att kunna vara behjälplig i processen att finna lösningar på problemen och hjälpa klienten till ett bättre mående.