Har kompetens inom: Ångest

Behandlar genom KBT

Jenni jobbar med unga vuxna och vuxna med varierande problematik inom bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har jobbat i många år med ADHD och autism, med rådgivning i skolrelaterade frågor och inom elevhälsa. Jenni har finska som modersmål och kan samtala med dig som även vill prata på finska.