Behandlar genom KBT, Föräldrastöd, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Organisation, Primärvård, Psykiatri, Skola

Legitimerad psykolog sedan 1991

Tar emot patienter på Engelska, Franska, Spanska

Jeanette Broberg har jobbat som psykolog med spansktalande flyktingar, med forskning inom psykoterapi och inom öppenvård/primärvård. Hon har även jobbat utanför Sverige i internationella organisationer inom HR, med organisationsutveckling, ledarskap och psykosocialt stöd. Senast inom EU som online-psykolog. Jeanette har en eklektisk grund, och är influerad avv KBT, ACT (Acceptance and Commitment Therapy, en modern form av KBT med inslag av mindfulness) och psykodynamisk terapi. Varje unikt ärende avgör vilken behandling som passar bäst.

Jeanette lägger stor vikt vid att bygga en tillitsfull relation, för att gemensamt utforma hållbara mål att jobba mot.