Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal, DBT, Parterapi

Tidigare arbetslivserfarenhet: Annat, Primärvård, Privat mottagning

Legitimerad psykolog sedan 2012

Tar emot patienter på Engelska, Polska, Svenska

Jan-Paul har arbetat som psykolog inom primärvården och habiliteringen, är inom kort färdigutbildad psykoterapeut inom kognitiv beteende terapi (KBT) och driver enskild firma. Han har gärna samtalsbehandling på svenska, engelska eller polska. 

Utöver individuellt patientarbete har Jan-Paul erfarenhet av att ha hållit grupputbildningar. Är van att arbeta med KBT för depression, utmattning/stress, paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, social fobi, specifika fobier, sorg- och krisreaktion, tvångssyndrom, relationsproblem, arbetsrelaterade problem och neuropsykiatrisk problematik. 

Det bästa med att arbeta som psykolog är att möta människor i deras livssituation, hitta utmaningar och alternativa vägar, samt att kunna erbjuda evidensbaserad behandling.

Är utbildad inom medling och konflikthantering, familje/parterapi och schema terapi (ST). Praktiserar mindfulness och är intresserad av compassion fokuserad terapi (CFT) behandling och acceptance and comitment therapy (ACT).