Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Engelska, Svenska, Tyska

Isabel Wienberg är legitimerad psykolog i Sverige och har autorisasjon som psykolog (i Norge). Hon har arbetat flera år i såväl Sverige som Tyskland, med både KBT-behandling och forskning för depression, utbrändhet, ångest och stress. Isabel har också arbetat och forskat inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), främst inom området neuropsykiatri, med både utredning och behandling. Därför tar hon sig även gärna an föräldrastödssamtal.

Framförallt ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och betydelsen av en trygg allians mellan psykologen och patient har haft ett stort inflytande på Isabels behandlingssätt.

Isabel har en önskan om att psykologisk behandling ska vara lättillgänglig, det ska vara snabbt och enkelt att få stöd och insatser. Därför brinner hon för online behandling.

Utöver det brinner hon för hundassisterad behandling. Önskar du prata ett annat språk än svenska? Isabel erbjuder behandling även på tyska och engelska.

Gerne können Sie auch einen Termin auf Deutsch mit mir vereinbaren. You are welcome to book an appointment for treatment in English.