Tidigare arbetslivserfarenhet: Annat, Elevhälsan, Privat mottagning, specialist i klinisk psykologi, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 1994

Tar emot patienter på Dari, Persiska, Svenska

Iraj Parsifar är specialist inom klinisk psykologi. Han har arbetat inom både offentlig och privat sektor i 25 år, bl.a. som projektledare. I dag har Iraj egen mottagning och jobbar även på Sahlgrenska sjukhusets psykosenhet.

År 2000 fick Iraj – tillsammans med Johan Cullberg – Sveriges kris- och katastrofpsykologiska förenings stipendium.

Han har varit medförfattare till två böcker, skrivit artiklar om krisbehandling och varit aktiv i massmedia. Han har också bidragit med sina professionella kunskaper efter 9/11-attentaten, samt efter Utøya-tragedin.

Iraj är traumaexpert och har stor erfarenhet av att behandla människor som varit med om krig, katastrof