Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Ingrid Persson är legitimerad psykolog sedan 2013 och har en bred bakgrund inom flera områden. Hon arbetar främst utifrån Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Hon driver idag en egen verksamhet i Lund där hon tar emot personer för terapi.

Tidigare har Ingrid arbetat flera år med habilitering, det vill säga stöd till personer med olika funktionsnedsättningar. Hon har arbetat med personer som har både neuropsykiatriska funktionsvariationer (autism, ADHD, bl.a.) och även med personer som har nedsättningar inom syn och hörsel, samt tinnitus.

Utöver detta har Ingrid också arbetat på vårdcentral där hon träffat och arbetat med människor i en mängd olika situationer i livet och med många olika sorters besvär. Ingrid har också erfarenhet av arbete med personer som lider av könsdysfori.