Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Primärvården

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Ina Ghai har jobbat på vårdcentral under flera år och arbetat med behandling av stress, sömn, depression, ångest, sorgereaktioner, relationssvårigheter och svårigheter att förstå och hantera känslor. Hon har också en längre period arbetat på mottagning för patienter med Utmattningssyndrom där hon träffat patienter enskilt och i gruppbehandling.