Tidigare arbetslivserfarenhet: Annat, Primärvård, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2000

Tar emot patienter på Engelska, Spanska, Svenska

Helene har arbetat som psykolog i tjugo år, och har erfarenhet från en rad olika verksamhetsområden såsom psykiatri, studenthälsa, rehab och familjerådgivning. Hon har även arbetat med ätstörningar och vid vårdcentral. Utöver legitimation som psykolog är hon även utbildad Mindfulnessinstruktör. Hon är särskilt intresserad av Self Compassion, känslornas betydelse och anknytning. Hon har också stort intresse för HSP, högkänslighet.

Helene arbetar också i sitt egna företag med parsamtal, grupper och enskilda.