Behandlar genom KBT, Stödjande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsa, Organisations psykologi, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Svenska

Helena Löfgren har arbetat inom primärvård och företagshälsovård samt som idrottspsykolog i eget företag.

Helena erbjuder KBT-behandlingar för bland annat ångest, depression, sömnstörningar, fobier och tvångssyndrom (OCD).

Hon är särskilt intresserad av stress- och utmattningsproblematik.