Behandlar genom KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Helena Eriksson har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin och företagshälsovården. Hon arbetar idag inom primärvården i Halland.

Fokus ligger på bedömningar, ångest- och depressionsbehandling, stressrelaterade problem och utmattningssyndrom, kris och trauma. Hon har erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete och har god kunskap och förståelse för svårigheter kopplade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Inom företagshälsovårdsarbetet fokuserade hon på organisationsfrågor, chefsstöd, individ- och grupputveckling. Hon har vidareutbildning i PTSD-behandlingen Prolonged Exposure (PE); samt Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT); en korttidsvariant av ACT som är en form av kognitiv beteendeterapi.