Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, Organisation, Primärvården

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Haydar har psykologexamen (2015) från Uppsala Universitet med inriktning inom KBT/ACT och organisationspsykologi. Han har de senaste åren jobbat med arbetspsykologisk testning samt ledarskap- och organisationsutveckling. År 2017 var Haydar ordförande för Stockholm Pride och har bred kompetens inom ämnet HBTQ+.

Idag jobbar Haydar med individuell- och parterapi med patienter från hela världen. Ångest- samt stressproblematik är något han tycker är väldigt intressant och jobbar dagligen med.