Behandlar genom KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Föreläsning, Organisation, Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Hanna har en bakgrund inom HR och organisationspsykologi och har arbetat både med rekrytering och omställning innan hon byggde på sin utbildning med en psykologexamen. Sedan psykologexamen har hon arbetat med bedömning och behandling av patienter med utmattningssyndrom. Hon har därför god erfarenhet av vilka metoder som är effektiva för att behandla patienter med utmattningssyndrom. Hon arbetar med konkreta verktyg för att uppnå varaktig förändring. Hon har också erfarenhet av arbete med primärvårdspatienter och då arbetat med stress och höga prestationskrav eller andra problem kopplat till arbetslivet, nedstämdhet och sömnproblem. Hanna arbetar utifrån KBT/ACT men är också noga med att undersöka basbehov som sömn, regelbundna måltider och fysisk aktivitet innan behandlingsstart.