Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Svenska

Hanna Ejnefjäll är legitimerad psykolog sedan 2017 och har innan sin tid på Mindler arbetat på två olika vårdcentraler. Där har hon fått möjligheten att möta en bred patientgrupp och hon har därmed god erfarenhet av att behandla och arbeta med oro, ångest, stressrelaterade besvär, tvångsproblematik, depression och sömnproblem. Hanna arbetar med KBT (kognitiv beteendeterapi) med inslag av ACT (acceptance and commitment therapy – en modern vidareutveckling av KBT med fokus på värderad riktning och acceptans). I behandlingen kommer ni tillsammans kartlägga din livssituation och fördjupa er i dina tankar, känslor och beteenden för att på den vägen se vad som kan hjälpa dig framåt. Hanna ser det som ett stort privilegium att du delar med dig av din berättelse och kommer göra sitt bästa för att du ska känna dig trygg och bekväm med det.