Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Mödravård/BVC, Primärvård, Skola

Legitimerad psykolog sedan 2008

Tar emot patienter på Italienska, Svenska

Hanna Bertolani är legitimerad psykolog sedan 2008. Hon har tidigare arbetat inom mödra-barnhälsovård, samt på primärvårdsnivå med KBT och smärtpatienter. Hanna har även erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar på barn och ungdomar, och har bred kunskap inom ADHD/ADD. Utöver arbetet på Mindler driver Hanna en privat mottagning i Malmö där hon främst arbetar med stressproblematik, ångest, kriser och relationsproblem. Hanna arbetar även som konsult mot skola med handledning, utbildning och utredning.

Hanna är utbildad inom både KBT och psykodynamisk metoder. Hanna använder sig gärna av ACT (Acceptence and Commitment Therapy, en modern form av KBT med inslag av mindfulness) i sina metoder vid framförallt stressrelaterad problematik och utmattning. Just stressrelaterad problematik är någon som ligger Hanna varmt om hjärtat. En annan del av människans varande som starkt engagerar Hanna är svårigheterna som rör föräldraskapet och alla de utmaningar som hör där till. Hanna har bred kunskap inom utvecklingspsykologi med erfarenheter inom såväl mödra- barnhälsovård, skola och neuropsykiatriska diagnoser (som adhd/add) hos barn och ungdomar.

Hanna tänker att människan alltid gör så gott hon kan, men att hon ibland trasslar in sig i sina tankar och känslor. Att få prata med någon kan då ge nya perspektiv och en knuff framåt i livet. Ofta vet man vad man behöver, man behöver bara hjälp med att formulera det.